O spoločnosti

našu prácuberieme zodpovedne

Spoločnosť DOZAM pôsobí na dopravnom trhu od roku 1997. Postupne sa transformovala až do dnešnejpodoby DOZAM s.r.o. Za dobu svojej pôsobnosti sa nám podarilo získať stabilnú pozíciu a dobré meno na dopravnom trhu doma i v zahraničí.

Pre našu klientelu dokážeme zabezpečiť široké spektrum služieb, od expresnej dopravy kusových zásielok až po celovozové nakládky. Zabezpečujeme aj dopravu sypkého materiálu, nadrozmerného nákladu a dopravu nebezpečného tovaru podľa medzinárodného dohovoru ADR. Máme skúsenosti s dopravou tovaru v rámci Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Disponujeme vlastnými skladovými priestormi, prostredníctvom ktorých dokážeme zabezpečiť uskladnenie ľubovoľného množstva tovaru.

Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava